tel. 666-072-191

SKŁAD OPAŁU

Kończewice 46

EKOENERGO Sp. z o.o.
Kończewice 46, 82-213 Miłoradz
NIP: 5932577172, REGON: 221153758, KRS: 0000374245
tel: +48 666-072-191, email: biuro@ekoenergo.com.pl, www.ekoenergo.com.pl

Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 500.000 PLN Kapitał opłacony w całości
Numer konta: mBank 83 1140 2004 0000 3702 7575 3909